Kursevi

Kursevi koji su bazirani na zaradu preko interneta. Različite kurseve ćete imati priliku da kupite. Naravno tu su i predavači koji ce raditi sa Vama u toku pohađanja.
Detaljnije o kursevima

Kurs 1

Chat Operater

Kurs se sastoji iz dva dela. Prvi deo je obuka chat operatera od strane našeg predavača uz edukaciju u PDF formatu. Drugi deo je početak rada preko zvaničnog sajta
onlinemodeli.com
sa kojim imamo ugovor o poslovnoj saradnji.

Kurs 2

Upwork Autopilot

Kurs se sastoji iz tri dela i u pitanju je pasivni izvor zarade. Prvi deo je pravljenje naloga na Upwork sajtu. Drugi deo je trening uz pomoć predavača i skripte koju polaznik mora naučiti. Treći deo je verifikacija i nakon toga pustite autopilota da radi za vas.

Kurs 3

Blogovanje

Kurs se sastoji iz četiri dela. Prvi deo je objašenjenje osnovnih stvari ovog sistema zarade. Drugi deo je detaljno objašnjenje platformi  za izradu blogova preko kojih se radi. Treći deo je objašnjenje reklamnih platformi. Četvrti deo je pokretanje bloga/sajta uz pomoć predavača.

Kurs 4

Digitalni marketing

Kurs se sastoji iz tri dela. Prvi deo je uvod u digitalnom marketingu.‚Drugi deo je uvod u SEO (Search Engine Optimization). Treći deo je uvod u socijalne mreže (Facebook i Instagram).

Kurs 5

Afilijat marketing

Kurs se sastoji iz tri dela. Prvi deo je Afilijat Rečnik gde vam objašnjavamo osnovne pojmove o Afilijat Marketingu. Drugi deo je upoznavanje sa Afilijat Marketingom. Treći deo je praktičan deo gde vam objašnjavamo kako i na koji način se zarađuje ovim sistemom.