Niš Info
Tourist Map

Epic marketing je kod Zavoda za zaštitu intelektualne svojine zaštitio “NIŠ Info Tourist Map” kao intelektualnu svojinu, te je na taj način jedini ovlašćeni da vrši izradu i distribuciju “NIŠ Info Tourist Map”. Svako falsifikovanje i neovlašćeno štampanje “Info Tourist Map” predstavlja krivično delo, koje podrazumeva snošenje krivičnih i materijalnih posledica u vidu naknade materijalne štete.

Oglašivači
Smeštajni objekti

NIŠ INFO TOURIST MAP – ZA OGLAŠIVAČE

NiŠ Info Tourist Map je jedina turistička mapa Niša sa ucrtanim znamenitostima grada i lokacijama sponzora mape (na srpskom i engleskom jeziku). Štampa se u tiražima od po 5.000 primeraka. Format mape (B3) koji omogućava dovoljno prostora za sadržaje informativnog i reklamnog karaktera, koji gostima pomažu u lakšem snalaženju i boljem upoznavanju našeg grada. Reklamiranjem u NIšinfo mapama predstavite im svoje usluge ili proizvode, pomozite im da na pravi način dožive naš grad. NiŠ Info Tourist Map se neposredno besplatno distribuira posetiocima grada iz ruke u ruku recepcionara niških hotela. Takođe se mogu pronaći u prostorijama svih oglašivača na mapi. Zbog toga se spisak distributivnih mesta naše turističke mape neprestano proširuje. Reklamiranje u NiŠ Info Tourist Map je predviđeno samo za usluge koje su samom posetiocu grada neophodni. S tim u vezi smo predvideli polje 8×12 cm na kom oglašivač može postaviti svoju reklamu. Sadržaj same reklame (slike, tekst, informacije) je ostavljeno na volju samom oglašivaču.

NIŠ INFO TOURIST MAP – ZA SMEŠTAJNE OBJEKTE

NiŠ Info Tourist Map je jedina turistička mapa Niša sa ucrtanim znamenitostima grada i lokacijama sponzora mape (na srpskom i engleskom jeziku). Format mape (B3) omogućava dovoljno prostora za sadržaje informativnog i reklamnog karaktera, koji gostima pomažu u lakšem snalaženju i boljem upoznavanju našeg grada. NiŠ Info Tourist Map se neposredno besplatno distribuira posetiocima grada iz ruke u ruku recepcionera niških hotela. Takođe se mogu pronaći u prostorijama svih oglašivača na mapi. Zbog toga se spisak distributivnih mesta naše turističke mape neprestano proširuje. NiŠ Info Tourist Map je brendirana za svakog klijenta ponaosob, odnosno svaki smeštajni objekat na naslovnoj i zadnjoj korici ima svoje generalije. Pritom je smeštajni objekat ucrtan na samoj mapi i nijedan drugi smeštajni objekat osim njega samog. Na taj način mapa postaje personalna i na neki način može se smatrati malim poklon/suvenirom samog smeštajnog objekta.