grafički_dizajn_i_štampa

Mape

Oglašivači:

Epic Marketing je marketinška agencija sa širokim spektrom usluga. Jedna
od naših usluga je izrada i štampa turističkih mapa namenjenih posetiocima
grada Niša, Beograda i Novog Sada.

Niš, Beograd, Novi Sad Info Tourist Map je jedina turistička mapa Niša sa ucrtanim znamenitostima grada i lokacijama sponzora mape (na srpskom i engleskom jeziku). Štampa se u tiražima od po 5.000 primeraka. Format mape (B3) koji omogućava dovoljno prostora za sadržaje informativnog i reklamnog karaktera, koji gostima pomažu u lakšem snalaženju i boljem upoznavanju našeg grada.

Reklamiranjem u Niš, Beograd, Novi Sad info mapama predstavite im svoje usluge ili proizvode, pomozite im da na pravi način dožive naš grad. Niš, Beograd, Novi Sad Info Tourist Map se neposredno besplatno distribuira posetiocima grada iz ruke u ruku recepcionara hotela. Takođe se mogu pronaći u prostorijama svih oglašivača na mapi. Zbog toga se spisak distributivnih mesta naše turističke mape neprestano proširuje.

Reklamiranje u Niš, Beograd i Novi Sad Info Tourist Map je predviđeno samo za usluge koje su samom posetiocu grada neophodni. S tim u vezi smo predvideli polje 8×12 cm na kom oglašivač može postaviti svoju reklamu. Sadržaj same reklame (slike, tekst, informacije) je ostavljeno na volju samom oglašivaču.

Za smeštaj bilo kog tipa:

Niš, Beograd, Novi Sad Info Tourist Map je jedina turistička mapa Niša sa ucrtanim znamenitostima grada i lokacijama sponzora mape (na srpskom i engleskom jeziku). Format mape (B3) omogućava dovoljno prostora za sadržaje informativnog i reklamnog karaktera, koji gostima pomažu u lakšem snalaženju i boljem upoznavanju našeg grada.

Niš, Beograd, Novi Sad Info Tourist Map se neposredno besplatno distribuira posetiocima grada iz ruke u ruku recepcionera niških hotela. Takođe se mogu pronaći u prostorijama svih oglašivača na mapi. Zbog toga se spisak distributivnih mesta naše turističke mape neprestano proširuje.
Niš, Beograd, Novi Sad Info Tourist Map je brendirana za svakog klijenta ponaosob, odnosno svaki smeštajni objekat na naslovnoj i zadnjoj korici ima svoje generalije. Pritom je smeštajni objekat ucrtan na samoj mapi i nijedan drugi smeštajni objekat osim njega samog. Na taj način mapa postaje personalna i na neki način može se smatrati malim poklon/suvenirom samog smeštajnog objekta.

Ukoliko vaš gost želi razgleda grada, a vi pri tome preporučite
agenciju Epic Holiday kao naknadu dobijate 10 mapa za svakog
gosta koga pošaljete.